“Yn darparu profiad personol a gwerthfawr i bawb”​

Sefydlwyd The Fit Group CIC ar y 1af o Fedi 2019 fel cwmni dielw gyda nod i ddarparu sesiynau dawns, gymnasteg a chwaraeon bydd yn elwa’r cymunedau sydd o’i chwmpas. Pwyslais y cwmni yw darparu profiad personol a gwerthfawr i gyfranogwyr, gwirfoddolwyr, staff a grwpiau cymunedol trwy weithgareddau sy’n hysbysebu lles cymdeithasol, meddyliol a corfforol. 

 

Mae ein sefydliadau DanceFit Wales a SportFit Wales yn sicrhau sesiynau sy’n hygyrch a fforddiadwy trwy bwysleisio’r pwysigrwydd o wirfoddoli a datblygu sgiliau ar gyfer cyflogaeth, trwy hybu dyfodol o fywyd iachus ac actif.

 

Vgwelwch Ein Sefydliadau Yma

Cysylltwch  Ni

info@thefitgroup.wales

www.thefitgroup.wales

Dogfennau

Cyfryngau cymdeithasol